VORIGE PAGINA     |   INDEX GETUIGENISSEN  |    VOLGENDE PAGINA
getuigenissen
Inhoud van deze pagina:

1.  Gebroken ruggen op draagbaren
     worden onmiddelijk genezen


2.  Blindgeboren jongen kan weer zien

3. Nieuwe voeten geschapen
    bij jongentje zonder voeten


4. Godís gave van profetie

5. Stervende kankerpatiŽnt genezen

6. Massagenezing in Zuid-Afrika


1. Gebroken ruggen op draagbaren worden onmiddelijk genezen

W Branham met Ann Weiblen William Branham met links Ann Weiblen in Johannesburg, de vrouw die de avond voor de foto gemaakt werd, op een ziekenhuisbed de samenkomst in gedragen werd met een gebroken rug en wonderlijk genezen werd nadat William Branham haar aanwees door de Geest van God: "Mevrouw, uw rug is op drie verschillende plaatsen gebroken tengevolge van een val. Jezus Christus heeft u genezen. Sta op en aanvaard uw genezing." Ze stond op en ontving ogenblikkelijk haar genezing.

GETUIGENIS
Toen Rev. Branham op een avond in een massasabijeenkomst sprak, wees hij plotseling naar een jonge vrouw, die op een draagbaar lag. Geheel onverwachts sprak hij haar aan: "Dame, uw rug is door een ongeval op drie plaatsen gebroken. Jezus Christus heeft u genezen. Sta op van de draagbaar en ontvang de genezing." De vrouw was sprakeloos, maar zij richtte zich op en begon God voor de plotselinge genezing te danken.
Op dezelfde avond werd een veertienjarig meisje door Rode Kruishelpers binnengedragen. Ook zij had een gebroken rug en zij huilde vanwege de hevige pijnen. Tijdens de toespraak wees Rev. Branham met zijn hand naar haar en zei: "Je rug was gebroken, Jezus Christus heeft je nu juist genezen!" Eerst kon het meisje niet geloven wat zij daar hoorde. Ze zei: "Wie? Ik?" Rev. Branham zei: "Ja, jij!" Nu stond het meisje op. Haar moeder, die naast haar op een stoel gezeten had, stond eveneens op. Maar toen werd zij dermate door vreugde overweldigd, dat zij buiten kennis raakte. Zij viel op de draagbaar, waarvan haar dochter zojuist was opgestaan.

vrouw met gebroken rug genezen De foto links werd gemaakt enige seconden voordat de moeder in elkaar zakte.
HOME              INDEX getuigenissen   2. Blinde jongen ontvangt zijn gezichtsvermogen

Pearry Green De eerste persoon (in de gebedsrij in Sam Houston Coliseum) was een kleine jongen van zeven jaar oud, die vanaf zijn geboorte blind was. Broeder Branham nam de kleine jongen bij zijn hand en vroeg ons om onze hoofden te buigen wanneer hij voor het kind bad. .

Direct nadat het gebed voorbij was begon de jongen om zich heen te kijken alsof hij kon zien. Iedereen begon de Here te prijzen. Mijn gedachte was: "Hoe weet ik dat de jongen blind was?" Ze hielden een zakdoek op en de kleine jongen strekte zich er naar uit een pakte het. Ze trokken een microfoondraad en hij stapte erover. Broeder Branham zei: "Ren nu terug naar je vader". En de jongen draaide zich om en een keek over een gehoor van ongeveer 11000 mensen. Hij had zijn vader nog nooit gezien. .

Toen het kind naar het podium geroepen was, kwam een man vlak naast me staan. Hij riep de jongen bij zijn naam. Het podium was ongeveer 1,20m hoog en de jongen kwam naar de rand en sprong in de armen van de man. Hij zag de tranen van de man en begon zijn gezicht te voelen, alsof hij er zeker van wilde zijn dat het zijn vader was. Daarna gooide hij zijn armen om zijn nek en keek mij regelrecht aan. Ik wist dat ik een wonder had gezien. Het was het begin van de verandering in mijn leven. .

Pearry Green Voorganger van de 'Tucson Tabernacle'

HOME              INDEX getuigenissen   3. Jongen krijgt nieuwe voeten

In die samenkomst was ook een jonge dame die een zesjaar oude jongen naar voren bracht die zonder voeten geboren was. .

Broeder Branham nam hem in zijn armen en vroeg haar om de sokken te verwijderen. Nogmaals vroeg hij ons om onze hoofden te buigen, wat ik deed, maar ik keek naar broeder Branham terwijl hij bad. Ik was niet de enige die oplette, want midden in het gebed scheen het dat broeder Branham de kleine jongen liet vallen en velen in het gehoor hielden hun adem in. Vlak voor mijn ogen zag ik dat twee kleine voetjes geschapen werden. Dit heeft nog steeds tot op de dag van vandaag zijn uitwerking op mij! Wanneer ik kleine babyvoetjes zie, dan raakt het mijn ziel vanwege dit wonder dat ik gezien heb. .

Pearry Green Voorganger van de 'Tucson Tabernacle'.

HOME              INDEX getuigenissen   4. Godís gave van onderscheiding

Op zekere dag kwam een echtpaar om voor hen te laten bidden. Toen hij de hand van de vrouw, nam bepaalde hij de ziekte, zag vervolgens de vrouw aan en zei openhartig ten overstaan van 1000 mensen: "Lieve zuster, God wil je genezen, maar eerst moet je je zonden bekennen en om vergeving vragen. Je bent je man niet trouw." Haar man sprak daar tussenin: "Dat is niet waar:' Branham vroeg aan de vrouw: "Heb ik de waarheid gezegd' Ze liet haar hoofd hangen en zei niets. "Ja, vier dagen geleden heb je met een andere man je man bedrogen "zei hij. Toen begon ze te wenen en zei: "Ja dat is waar." Daarop ging de man een pas achteruit en keek bestraffend naar zijn vrouw. .

Doch broeder Branham richtte zich tot de man en zei vol liefde: "Mijn lieve broeder, oordeel niet. Wat heb je drie jaar geleden met je secretaresse gehad?' En hij beschreef nauwkeurig hoe die er uitgezien had. De man werd hierdoor overtuigd: "Dat is God." En ook hij weende. .

Toen knielde broeder Branham voor de ogen van allen met beiden neder en bad God hen te vergeven en beiden ook elkander. Dat geschiedde. Ze omarmden elkander en vergaven. Daarop bad broeder Branham voor de genezing van de vrouw, welke direct, volgde., "Er behoort sterk geloof en grote moed toe", zei broeder Branham eens, ;,de mensen op een openbare' samenkomst op de man af te zeggen, dat ze in heimelijke zonden leven, zelfs wanneer God het mij toont. Ik ben mij ten volle bewust dat, wanneer ik zoiets ontdek, valse geruchten omtrent mij in omloop kunnen worden gebracht; doch ik moet in 't geloof handelen en God gehoorzamen:'.

HOME              INDEX getuigenissen   5. Ten dode opgeschreven kankerpatiŽnt genezen

Ik was opgegeven door onze huisdokter, had nog maar een paar uur te leven. Ik was gedurende drie jaar ziek geweest met kanker.
Een man met name Wiseheart vertelde mij over broeder Bill. Zij reden vijfendertig mijl door sneeuw en ijs om bij mij te komen. Tegen de tijd dat zij daar kwamen, hadden een aantal van mijn vrienden en verwanten zich verzameld om mij voor de laatste keer te bezoeken. Mijn dochters hadden mijn doodskleren gekocht om mij in te leggen. Ik was bijna bewusteloos toen broeder Bill daar kwam. Hij vroeg aan alle ongelovigen de kamer uit te gaan. Toen knielde hij en bad voor mij. Ik voelde de kracht van God op mij, toen hij zijn hand op de mijne legde, en dadelijk voelde ik, dat mijn kanker weg was.
Ik stond op mijn voeten, God prijzend voor Zijn kracht. Dat is vier jaar geleden geweest en ik heb sindsdien geen kanker meer gehad. Prijs God voor Zijn Goedheid.
Mevrouw Sarah Hoyse, Middletown, Ind. .

Ik was kreupel vanaf mijn geboorte. Ik kon nooit lopen of mijn handen en armen gebruiken. Ik hoorde waar broeder Bill een wonderbare genezingssamenkomst hield. Ik woonde deze bij en zag dat veel wonderlijke dingen, door geloof in Jezus' Naam en het opleggen van handen, gedaan werden.
Broeder Bill bad voor mij, keek mij toen recht aan en zei in Jezus' Naam: Wandel. Ik voelde de kracht van God over mijn lichaam komen. Ik gehoorzaamde en voor de eerste keer in mijn leven begon ik te lopen. Ik was vijfendertig jaar oud. God doet wonderbare dingen in deze laatste dagen. Prijs Zijn Naam voor immer.

HOME              INDEX getuigenissen   6. massagenezing in Zuid-Afrika

krantenknipsel massagenezingen Zuid Afrika O, het grootste genoegen dat ik weet, is om biddend te zijn tot ik kan beseffen dat ik in de Tegenwoordigheid van God ben, en het herken. Ik denk dat dat de opwinding van de gemeente behoorde te zijn: de Tegenwoordigheid van de Heilige Geest; ziende dat de God Die de belofte deed onder ons staat, Zijn Tegenwoordigheid te voelen en Zijn Woord te zien en Het betuigd te zien. Het behoorde geloof te geven om kreupelen te doen lopen, blinden te doen zien, doven te doen horen en stommen te doen spreken. .

Massabijeenkomst in Zuid-Afika 1951 Ik stond in Zuid-Afrika waar zo'n 200.000 mensen waren op de Durban racebaan en toen men dat eenmaal zo had zien gebeuren... Nadat het hun was uitgelegd, gewoon op een bescheiden manier, en zij ťťn ding zagen gebeuren dat geopenbaard was, werden 25.000 mensen onmiddellijk genezen. Er waren zeven vrachtwagenladingen, trucks zo lang als van hier af, met zestien of achttien wielen en men laadde ze vol met oude krukken en zo. Heidenen die zelfs niet wisten wat hun rechter of linkerhand was. .

En de volgende dag belde Mr. Sidney Smith, de burgemeester van Durban, mij op en zei: "Ga naar uw raam, aan de kant van de Indische Oceaan, dan zult u iets zien wat u nog nooit hebt gezien." En dat was de politie-escorte die eraan kwam met zeven van die grote vrachtwagenladingen, met honderden mensen die erachter liepen, die de dag voordien op brancards en veldbedden lagen, en de dragers, die men had, en ze zongen: "Geloven alleen, alle dingen zijn mogelijk." Een week daarvoor was men met elkaar in oorlog, inheemse oorlog. En daar gingen zij arm in arm, hand in hand. .

Waarom? Zij herkenden dat de God des Hemels aan hen verschenen was in de vorm van Zijn Woord. En wij intellectuele Amerikanen blijven zitten. Zij zullen in de Dag van het Oordeel opstaan en dit geslacht veroordelen voor wat wij gezien hebben. .

Uit de prediking "De niet herkenbare tegenwoordigheid van God"(par.54) van William Branham gehouden op 18 Juni 1964

HOME      INDEX getuigenissen    TOP   

VOLGENDE PAGINA
______________________________________________
Voor vragen of opmerkingen:

Peter van Oort

Peter van Oort