VORIGE PAGINA     |   INDEX GETUIGENISSEN  |    VOLGENDE PAGINA
getuigenissen

Inhoud van deze pagina:

62. Zwaar gewonde man door een wonder
      van God genezen


63. Gestolen auto in visioen getoond en
      teruggevonden
62 Zwaar gewonde man door een wonder van God genezen

1933 George De Ark en zijn vrouw, met Hope Brumbach en William Branham 1933 George De Ark en zijn vrouw, met Hope Brumbach en William Branham

Sedert ik mij herinneren kon, had ik visioenen of gezichten, zoals men ze ook noemt. Kort nadat ik tot Baptistenprediker was aangesteld, zag ik in een gezicht een oude neger, die met zware kneuzingen in het ziekenhuis lag. Toen zag ik hoe hij plotseling genezen werd. Hij klom onmiddellijk uit zijn bed. Daardoor ontstond grote beroering in het ziekenhuis. De man verliet zijn bed en ging naar huis. Dit was het visioen.
Twee dagen later bevond ik mij in New Albany. Ik werkte daar voor de Gas- en Waterleiding. Op die dag moest ik onbetaalde rekeningen incasseren. Ik was altijd blij als ik een onbewoond huis vond. Ik ging er dan binnen en bad. Ik was buiten mijzelf van blijdschap in die tijd. Dikwijls vertelde ik aan de oude Johnny Potts, een ambtenaar, die muntgasmeters controleerde, over de dingen die de Here mij had getoond.

Toen de heer Potts eens in het ziekenhuis was, trof hij daar een oude neger aan, die bij een auto-ongeval overreden was. De man heette Edward J. Merill. Hij woonde in de Clarkstreet 1020 in New Albany. Bijna alle beenderen in zijn lichaam waren gebroken. De heer Potts bezocht die man en vertelde hem over de dingen die God mij placht te tonen. De oude man vroeg of ik hem wilde bezoeken om voor hem te bidden.

Toen de heer Potts mij over de man vertelde, dacht ik: "Dit is zeker de man die ik in het visioen heb gezien." Ik was een beetje bang, want het was n van mijn eerste ziekenbezoeken. Ik nam een vriend mee, die zich pas bekeerd had. Hij heette George d'Ark. Ik zei tegen George: "Je weet dat ik niet verklaren kan hoe deze dingen gebeuren. Maar in dit geval mag ik pas bidden als er twee blanke bezoekers aan zijn bed staan, want zo is het mij getoond. Maar je zult zien dat de man genezen zal worden."

In het ziekenhuis vroeg ik naar de heer Merill. Toen ging ik naar hem toe. Zijn vrouw was daar en zei, dat hij zich niet mocht bewegen, want de rntgenfoto's hadden laten zien dat zijn longen bij een beweging door versplinterde beenderen verwond zouden worden. De man lag daar sedert twee dagen. Toen was hij ongeveer zesenvijftig jaar oud, had een grote witte snor en grijs haar.

Ik vertelde de man over het visioen, dat mij getoond was. Toen kwamen de beide jonge mensen binnen, die hem overreden hadden Ik knielde neer en begon te bidden. Plotseling gaf de man een schreeuw en riep: "Ik ben genezen!" en sprong uit zijn bed. Zijn vrouw en de verplegers probeerden hem weer in bed te brengen. Maar hij sprong weer uit zijn bed, volledig buiten zichzelf.
Het was een katholiek ziekenhuis. Er kwam een zuster bij die mij wilde wegsturen. Zij wilde dat ik wegging, opdat de man zich niet zo zou opwinden, want hij had hoge koorts. De priester en enkele dokters brachten hem weer in bed, toen hij zich wilde aankleden. Zij onderzochten hoe hoog zijn koorts was, maar de man had geen koorts meer.

Ik wachtte met mijn kameraad vr het ziekenhuis. Ik zei tegen hem: "Je zult zien, als hij eruit komt, dan draagt hij een bruine jas en een hoed." Hij was precies zo gekleed, toen hij na enige minuten het ziekenhuis verliet.HOME    INDEX getuigenissen   63 gestolen auto door God in een visioen getoond en teruggevonden

William BranhamGETUIGENIS VAN WILLIAM BRANHAM
Ik geloof dat ik het in de laatste samenkomst hier aanhaalde, ik ben er niet zeker van, dat er een broeder uit Georgia naar Louisville kwam, zijn auto daar geparkeerd had en iemand had hem gestolen. En hij had zijn kleren, de kleren van zijn vrouw en kinderen... Het was broeder Evans hier, die ik... (zij zijn gewoonlijk hier.) Zij rijden elke dag als wij hier samenkomst hebben 2400 km -- komen hier naartoe voor de dienst. En de arme kerel was hier zonder iets en ongeveer 1200 km van huis.

En hij wist niet wat hij moest doen. Hij gaf het aan bij de politie maar zij hadden een enorme georganiseerde zwendel in Louisville. Zij stalen auto's en verfden ze over. En je hoeft daar geen eigendomsbewijs te hebben om de auto te verkopen; en zij kunnen binnen een paar minuten een eigendomsbewijs voor je maken met elk nummer dat je er maar wilt opzetten.

Ze hadden dus een verschrikkelijke tijd. We gingen op onze knien, zie. Nu, Jezus zou dat niet behoeven te doen, want Hij was het Woord. Nu, wij zijn het Woord niet. Het Woord van de Here kwam tot de profeten. Zij waren het Woord niet, maar het Woord kwam tot hen. Maar Jezus was het Woord. Ziet u? Hij behoefde niet te bidden, Hij was God Zelf, zie. Maar wij zijn Zijn profeten, Zijn dienstknechten, tot wie het Woord van de Here komt. Dan wordt de profeet betuigd, of het het Woord van de Here is of niet, wanneer komt te geschieden wat hij zegt.

Dus toen hadden we hier een Schriftplaats waar Jezus zei: "Als twee of meer vergaderd zijn in Mijn Naam en als zij zullen samen stemmen (zal Ik in hun midden zijn), -- en als zij zullen samen stemmen over enige zaak die zij zouden mogen begeren (er niet aan twijfelen), zullen zij hebben waar zij om gevraagd hebben; het zal hun gegeven worden."

Nu, daar is de wet. Degene die hier is om die wet uit te voeren is de Heilige Geest. Maar hoe staat het nu met mensen die niet in de Heilige Geest geloven -- Hem zouden verwerpen? Zie? U verwerpt uw eigen vrede en genade. Zie?

Nu, wij gingen dus op onze knien, ongeveer vijf man (met broeder Fred Sothmann en velen van de anderen die daar waren), vier of vijf man; en wij knielden neer en ik bepleitte deze zaak voor God. En toen nam ik het Woord van de belofte en zond dit op. De grote Heilige Geest, toen Hij het Woord nam om de dagvaarding in te dienen, brak er een visioen door en ik zag een man gaan naar Bowling Green, Kentucky, met een geel overhemd aan, rijdend in deze wagen. De Heilige Geest kwam op hem, veroordeelde hem, en hij keerde ongeveer halverwege terug. Ik zag hem terugkomen en die wagen parkeren in een zekere straat hier aan de andere kant van de rivier. En ik stond op en vertelde aan de broeders het ZO SPREEKT DE HERE!

En toen zij wegreden, gingen zij de weg op en daar stond de auto, half leeg met benzine -- de tank half leeg (terwijl deze was volgetankt), net genoeg om hem halverwege naar Bowling Green te brengen en terug. Nu, deze mannen zitten hier vanmorgen als getuigen.

Wat is het? Afdwingen. "Geef het terug!" Ziet u? Dat is het, dat is waarvan hier sprake is. "Herstel het! Breng het terug naar zijn rechtmatige eigenaar."

En als Satan u beroofd heeft van het voorrecht om een zoon of dochter van God te zijn, hebben wij vanmorgen door de Heilige Geest een recht om de aanspraak van God af te dwingen. Breng hen terug!

Als hij u aangevallen heeft en ziek gemaakt, dan hebben wij een recht voor God om de wetten van God af te dwingen. "Door Zijn striemen zijn wij genezen!" Amen. Breng hem terug; laat hem los. U brengt hem daarginds naar de dood en wij eisen hem op. Breng hem terug!

Uit de prediking "Het herstel van de Bruidsboom"
(par.55) gehouden op 22 April 1962 door William BranhamVORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

HOME      INDEX getuigenissen    TOP   

______________________________________________

Voor vragen of opmerkingen:

Peter van Oort

Peter van Oort