VORIGE PAGINA     |   INDEX GETUIGENISSEN  |    VOLGENDE PAGINA
getuigenissen

Inhoud van deze pagina:

67. Waterhoofd genezen, tekort been groeit
      er weer aan en vele andere genezingen


68. William Hall genezen door God van
      leverkanker


69. Genezing van Bill Dauch
67 Waterhoofd genezen, tekort been groeit er weer aan en vele andere genezingen

W Branham met Ann Weiblen William Branham met links Ann Weiblen in Johannesburg, de vrouw die de avond ervoor op een ziekenhuisbed de samenkomst in gedragen werd met een gebroken rug en wonderlijk genezen werd nadat William Branham haar aanwees door de Geest van God: "Mevrouw, uw rug is op drie verschillende plaatsen gebroken tengevolge van een val. Jezus Christus heeft u genezen. Sta op en aanvaard uw genezing." Ze ont ving ogenblikkelijk haar genezing.

GETUIGENIS
Op de eerste avond toen broeder Branham in Johannesburg kwam bad hij Slechts met enige zieken, daar hij door de lange reis moe was geworden.
Hij keek naar een twaalfjarige knaap, die met een been slechts op de tenen kon lopen, daar dit been 10 cm korter was dan het andere. hij riep hem toe: "Je bent beter, sta op." Hij deed dit direct en was beter. De volgende dag getuigde hij hoe zijn been tot de normale grootte gegroeid was en hij weer lopen kon, hetgeen hij op het grote podium demonstreerde. Toen riep hij tot een vrouw die zwaar, aan kanker leed en op een bed lag:
"Sta op, Jezus heeft U gezond gemaakt." Ze stond direct op en was genezen. Haar man getuigde de volgende dag hoeveel ze had geleden. Thans prees hij God voor de wonderbare genezing.

Broeder Branham werd in de Geest gewaar waar iemand geloofde. Daardoor ging hij in alle richtingen. Zo gebeurde het eens op een plaats, terwijl hij met een zieke vrouw bad, dat hij plotseling achterom keek en een arme vrouw aanschouwde die een kind met een waterhoofd op haar schoot droeg, en zei: "God heeft Uw tranen gezien en heeft zich over U ontfermd. Uw kind is genezen en het hoofd zal binnen korte tijd normaal zijn."

Het lokaal voor de bijeenkomst was veel te klein, zodat duizenden nog buiten moesten blijven en daarom de spreker niet konden zien. De zware muren konden echter de kracht Gods niet tegen houden, zodat de broeder door de luidspreker riep: "Jij daar, blinde man, die buiten moet blijven staan, Jezus heeft je ook genezen."

Een onbekende vrouw die negen operaties had ondergaan en ontzaglijk geleden had kwam eveneens op de samenkomsten. Ofschoon ze ver naar achteren zat riep Branham haar, waarna ze direct genezen was. We waren er ooggetuigen van hoe honderden binnen enige ogenblikken genezen werden en God prezen. Jezus is ook hier dezelfde en wil zieken genezen. Het geldt ook voor ons: "Voorwaar, hij droeg onze ziekte en laadde onze smarten op Zich".

"Een man van God gezonden" door Gordon Lindsay

HOME    INDEX getuigenissen   68 William Hall genezen door God van leverkanker

W Branham met Ann Weiblen GETUIGENIS VAN WILLIAM BRANHAM
Ik herinner mij de avond, Bill Hall; broeder Hall ginds bij de 'Milltown Church'. Velen van u herinneren zich het geval, toen men mij opriep. Mijn vrouw, mijn schoonmoeder en ik gingen hierheen. Hij was getrouwd met een meisje die een zuster was, geloof ik van George Copp, de burgemeester van de stad of de rechter hier... Dat was zijn zwager. Ze brachten hem hierheen om te sterven. De dokter in Milltown, de dokter in New Albany, hadden over zijn geval de diagnose gesteld: leverkanker. Ik ging erheen om mevrouw Hall te bezoeken en hij had geelzucht gekregen en hij was helemaal geel. Ik zei: "Wel, ik veronderstel dat hij zal sterven."

Zij zei: "Broeder Bill, is er iets wat..., u van God kunt horen?

Ik zei: "Ik weet het niet, zuster Hall. Ik kan bidden." Ik bad en ik ging terug naar huis en de Here zei niets tegen mij. Ik ging toen de volgende dag terug en bad opnieuw. Zij zei: "Kent u een goede dokter?"

Ik zei: "Wel, onze huisarts is dokter Sam Adair hier uit Jeffersonville. Zijn vader was onze huisarts. De jonge Sam en ik zijn altijd boezemvrienden geweest en wij gingen ongeveer op dezelfde tijd naar school en zijn samen opgegroeid. Wij gaan altijd naar hem als er iets mis is."

Zij zei: "Ik vraag mij af of hij naar Billy Hall zou willen komen kijken." (haar man). Ik zei: "Ik zal het hem vragen."

Sam zei mij: "Billy, als de dokter zei dat hij kanker had, staat mij slechts één ding te doen. Ik zal hem naar iemand zenden die knapper is dan ik, naar een specialist, en wij zullen röntgenfoto's laten nemen en wij zullen hem verder geen moeite meer aandoen."

Wij stuurden hem naar New Albany om de röntgenfoto door de dokter daarginds te laten nemen. Men nam hem mee naar Louisville en onderzocht hem, men bracht hem erheen in een ambulance en men bracht hem weer terug.

Wel, natuurlijk wilde hij niet aan mevrouw Hall zeggen wat zijn ziekte was, dus belde hij mij. Hij zei: "Hij zal sterven, uw predikersvriend. De specialist in Louisville heeft mij zojuist gebeld en zei dat de diagnose van de doktoren ginds in Milltown en de dokter in New Albany, de juiste diagnose was. Het is leverkanker en het is vergevorderd; en Billy, wij kunnen de man zijn lever er niet uitsnijden en hem laten leven. Hij zal sterven en als hij prediker is, behoorde hij bereid te zijn."

Toen zei ik: "Dat is het punt niet, maar hij is niet meer dan ongeveer vijfenvijftig jaar oud; hij heeft dus nog steeds heel wat leven voor hem om nog te prediken." En ik zei: "Wel, als hij zal sterven, dan maakt dat het vast. Dank u, dokter Sam."

En ik ging naar buiten en riep mevrouw Hall buiten en ik vertelde het haar. Ik zei: "Mevrouw Hall, Sam zei dat de diagnose van Louisville daar dezelfde was als zij was in New Albany en Milltown; de man is stervende. Broeder Hall zal sterven. Hij heeft kanker in de lever en het is vergevorderd."

Zij begon toen te huilen. Ik draaide mij om en bad met hem en hij was zo buiten zichzelf dat hij niet wist dat ik in de kamer was. Ik kwam dus terug en heel wat mensen zouden in die dagen naar het huis komen. Er was niemand anders op het veld en het was niet met zoveel bedorven en de mensen kwamen van overal.

Ik wilde een beetje rusten; ik glipte naar binnen en stond vroeg op, ongeveer half drie of drie uur en broeder Wood was nog niet in de laan komen wonen. En ik keek uit op de weg en er was niemand daar buiten; ik nam mijn oude hoed en glipte de huiskamer binnen en nam mijn .22 geweer en ik zou eekhoorns gaan jagen tot het omstreeks acht uur zou zijn en mij dan ergens bij een boom neerleggen om een dutje te doen. Thuis kon je het niet krijgen.

Ik nam mijn hoed en liep door de kamer. Aan de muur hing een appel. En het was een zeer aangestoken appel. Hij was wormstekig en knoestig. Hij was helemaal schurftziek. En ik dacht: "Waarvoor hing Meda dat aan de muur?" En ik keek nog eens en hij hing niet aan de muur; hij hing in de lucht. Ik rukte mijn oude hoed af; ging in de hoek zitten, viel op mijn knieën en zei: "Heer, wat zou U Uw dienstknecht willen laten weten?"

Er kwam er nog een naar beneden en nog een ander tot er daar ongeveer vier of vijf appels hingen. Ik ben nu gewoon vergeten hoeveel. Vervolgens een erg grote mooie appel, met strepen erop; gewoon een erg grote, gezond uitziende appel kwam naar beneden en smakte op die er, als afval uitziende, appelen. En Hij zei: "Sta op. Sta op uw voeten. Ga Bill Hall zeggen dat hij niet zal sterven; hij zal leven!"

O, ik rende gewoon zo snel als ik kon en zei: "Mevrouw Hall, ik heb ZO SPREEKT DE HERE. Hij zal leven." En hij hoorde mij en hij begon te huilen en kon niet meer spreken. Ik kwam terug en belde Sam op. Ik zei: "Sam, onze broeder zal leven."

Hij zei: "Hoe kan hij zo leven?"

Ik zei: "Dat is niet aan mij om het uit te zoeken. God zei het; dat maakt het vast!"

Hij leeft vandaag. Dit is ongeveer tien jaar geleden. Gewoon sterk en gezond. Zijn vrouw is sedertdien gestorven; hij is opnieuw gehuwd. Hoe zou het gebeuren aan George Wright en vele anderen die wij, zoals wij zeggen, konden noemen. Wat is het? Het is de smaad doorstaan. Zij lachen en maken er gekheid over.

Uit de prediking "Smaad omwille het Woord"
23 December-1962 (par.91)


VORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

HOME      INDEX getuigenissen    TOP   

______________________________________________

Voor vragen of opmerkingen:

Peter van Oort

Peter van Oort