VORIGE PAGINA     |   INDEX GETUIGENISSEN  |    VOLGENDE PAGINA
getuigenissen

Inhoud van deze pagina:

70. Verbazingwekkende getuigenis van de
      leiding van de Geest van God


71. Vrouw bevrijd van roken en word
      door God genezen van kanker
70 Verbazingwekkende getuigenis over de leiding van de Geest van God en de ogenblikkelijke genezingen van zieken

(Uit de preek "Geleid door de Geest" door William Branham gehouden op 15 Juli 1950)

William Branham GETUIGENIS VAN W. BRANHAM
En wij liepen de weg af en Iets sprak: "Ga naar links" Ik hoorde het precies zoals u mij hoort. Ik sloeg naar links af. Margie zei tegen mijn vrouw: "Wat is er aan de hand?"
Ze zei: "Laat hem gewoon gaan."
Wij bleven doorlopen. Uiterst links stopte ik bij de voorgevel met de naam "Millers Cafetaria" Ik vroeg me af waarom. Iets sprak: "Ga hier naar binnen!"
Ik ging de cafeteria binnen, pakte een klein ontbijt met pruimen en ging daarna zitten.

Mijn vrouw zei: "Je zult zeker herkend worden op een grote plaats als deze." Overal zijn mensen aanwezig. En ik begon te eten. En toen ik voor de zegen vroeg, hoorde ik iemand roepen: "Prijst de Here!"
Ik keek en een arme bejaarde moeder was opgestaan die haar tranen afdroogde. Margie zei: "Je kunt nu maar beter gaan, als je niet wilt dat de hele groep..."

Ik zei: "Wacht eens eventjes, het is de leiding van de Heilige Geest!"

Ze kwam en zei: "Broeder Branham, ik ging van samenkomst naar samenkomst en ik heb geprobeerd om mijn broer in de gebedsrij te krijgen en het is mij niet gelukt. Ze zei: "Zijn hart is er zo slecht aan toe... Voordat we kwamen gingen we door het onderzoek en de dokter zei dat hij niet lang meer te leven heeft.

We verkochten onze koe om geld te krijgen om van Texas naar hier te komen. Ze zei: "Ik ben naar verschillende samenkomsten geweest. Alles wat we hadden hebben we verkocht. Ik heb gezien dat ik het niet kon hebben, er zijn er te veel daar. Ik heb al vele keren een kaart gehad, maar het nummer werd niet opgeroepen. Maar afgelopen avond heb ik gebeden en gevast en rond zonsopgang deze morgen stond ik op en kreeg ik een droom. Ik droomde dat ik hier naar het cafetaria moest komen en om negen uur wachten."

Ik keek op mijn horloge en het was precies negen uur. Ik zei: " Breng hem hier heen." U weet wat er gebeurde, niet? De Here genas hem wonderbaarlijk! Leiding van de Geest. Hij werkt aan beide kanten van de lijn.

Toen ik de deur uitging.. naar buiten twee minuten later. Zonder te eten. En een jonge dame stond daar en viel neer op de straat en begon te schreeuwen precies op het moment toen ik uit de deur kwam.. gekleed in zwart. Ze woonde in Chicago Heights: een kwaadaardige kanker. Ze zei: "Broeder Branham, ik heb weken gebeden om hier te kunnen zijn en ik ben hier net aangekomen." Ze was in het ziekenhuis geweest en er kon niets voor haar worden gedaan. Haar man was een soort van grote zakenman. En ze zei: "Vanmorgen vroeg, sprak Iets tegen mij om naar Miller's Cafetaria te komen en daar te staan om tien over negen."

Daar is het! Ik ontmoette haar in Little Rock een paar weken geleden, gewoon jubelend en God prijzend, volmaakt in orde en gezond.

Ik liep verder de straat af en de Heilige Geest sprak: "Stop hier."

Ik zei tegen de vrouw: "Gaan jullie maar verder... ontmoet jullie in het hotel."

Ze zei: "Wel, ik ga naar de kruidenierswinkel om wat kleurboeken te krijgen."

Ze moest heel de tijd de baby bezighouden in het hotel.

En ik stopte en ging terug een keek naar wat visgerei en ik wachtte een ogenblik. Ik zei:

"Vader, wat wilt U dat ik doe?"

En ik wachtte eventjes. Ik hoorde die stem zeggen: "Ga naar de hoek."

Ik ging naar de hoek, ging bij de hoek staan en Hij zei: "Steek de straat over." Ik stak de straat over en bleef daar staan.

U mensen van Fort Wayne weet hoe ze het verkeer daar regelen. En het… op een zaterdagmorgen. Ik stond daar voor een poosje.

Na een tijdje zag ik een dame aan de overkant van de straat. Het fluitje blies vele keren. Een dame stak de straat over en hield een damestasje onder haar arm. Ze was gekleed in een geruit pak en een geruite muts.

De Heilige Geest zei: "Kom dichtbij haar!"

Ik ging en stond daar. (De vrouw mag vanavond in deze samenkomst zijn) En ik stond daar precies op de hoek. En zei passeerde en ging verder. Ik dacht: "Dat is vreemd." Hij heeft nog nooit mij iets verkeerd gezegd."

Ze liep ongeveer tot de afstand van die paal. Ze keek zijlings naar beneden. En ze keerde zich om en keek naar achteren. Ze zei: "Oh, broeder Branham."Ze liep terug en begon te huilen. En ze zei: Ik ben van Canada." Ze zei: "Ik ben helemaal van Canada gekomen." Ze zei: "Ik kwam hier heen en het was mij toegestaan om maar zoveel geld te hebben. Afgelopen nacht heb ik zitten slapen in de hotelhal. En deze morgen nam ik voor 5 cent een kop koffie. Ik was vertrokken om al liftend naar huis te gaan. Ik was twee huizenblokken verder en de Heilige Geest zei: 'keer je om naar rechts!' en ik keerde mij rechtsom en hij zei 'keer je naar links, …keer je om en kijk op..', maar ik was door Hem geleid. Ze zei: "Broeder Branham, mijn hand is kreupel."

Ik zei: "In de Naam van de Here Jezus, geef mij de hand." En hier werd de hand weer recht. Een grote Ierse agent die op een fluitje blies zei: "Ik weet wie u bent, broeder Branham." My, binnen een paar ogenblikken hielden we een gebedsrij op de straat. Het was gewoon overal. Wat is het? Geleid door de Geest van God, dat is wat het is, vriend.

HOME    INDEX getuigenissen   71 Vrouw bevrijd van roken en word door God genezen van kanker

William BranhamGETUIGENIS VAN W. BRANHAM
Geloof in wat? Geen geloof in uw kerk, geen geloof in uw geloofsbelijdenis, geen geloof in een mens. Maar geloof in Jezus Christus, Die de belofte deed. Dat is de overwinning. Wat betekent het? Het is de overwinning. U zegt: "Mijn arm is nog verlamd." Maar geloof is de overwinning. "Ik voel me nog ziek." Maar geloof is de overwinning. O, het overwint de wereld. Als u in God kunt klimmen door gebed, totdat u de dingen overwonnen onder u ziet, is er niets wat u dan kan schaden. U hebt overwonnen. U hebt honderd kilometer armslag. U zeilt dan vrij.

U die een dronkaard bent geweest en een slaaf van de whisky, u zult er dan meester over zijn. Die oude duivel van alcohol die u deed drinken, hij is nu uw meester, maar als u geloof hebt, ik bedoel geen schijngeloof, echt geloof, dan is hij uw dienstknecht.

U die geen tabak kunt laten liggen, u, vrouwen en mannen, als het zover komt dat u tot die plaats kunt komen waar u het hebt overwonnen door geloof, dan zult u er meester over zijn. Een kleine vrouw die hier nu aanwezig is, is telkens weer bij dit altaar geweest. Een goede vrouw, maar zij was een lange tijd geleden begonnen te roken. En zij kon het gewoon niet overwinnen. En ze was hier gekomen en ik zou met haar bidden en het scheen alsof zij het gewoon niet overwinnen kon. En weldra, weet u, zei ik haar hier: "Er zal gevaar op de weg zijn."

Zij zei: "Broeder Branham, ik heb geroepen, ik heb gesmeekt." Ziet u, dat is slechts emotioneel in de lucht slaan. Dat heeft geen enkel nut. En ik kwam naar beneden en bad met haar en legde handen op haar en zij ging terug. En na een paar dagen kwam ik haar weer tegen, de sigarettenwalm deed je gewoon bezwijken, en haar handen waren nog bruin.

En op een avond daarginds, ging zij naar de dokter. Ze begon ziek te worden en weg te kwijnen, totdat zij nog maar een klein spichtig ding was. En de dokter keek in haar en hij zei: "Kanker! Door het roken van sigaretten." Daar was zij, lag daar te sterven. Toen kwam zij tot zaken doen.

Zie? Een verdrinkend mens zal naar een strohalm grijpen. Zolang u vanavond uit deze kerk kunt lopen en u weet dat u zich bij de Methodisten of Baptisten kunt aansluiten... Zolang u hier binnen kunt zitten en zeggen: "Nu, ik zal gewoon... Ik ben een goed persoon. Er is niets verkeerds met mij." Ja, dan kun je niets met u beginnen. Dat is juist. Maar als u uw zonden ziet zoals God ze ziet in het licht van deze Bijbel; als u ze ziet, zult u zich bekeren of omkomen. Er zal iets plaats vinden. U zult tot zaken komen.

U loopt hier uit met een beklemmend gevoel om uw hart. De dokter daar achterin zal misschien opstaan en komen kijken en zeggen: "Het is een hartaanval." U zult tot zaken komen. Toen moest zij tot zaken komen. En de vrouw zit nu naar mij te kijken. En broeder Roberson daar achteraan en meneer Woods hier -- broeder Woods die hier ergens zit -- en ik gingen op jacht, ik geloof ergens met de truck. En de Heilige Geest scheen ons te drijven om daar door de heuvels te gaan naar waar zij was. En toen ik daar kwam had zij een droom gehad. En toen de Heilige Geest in de kamer kwam en zij echt tot zaken doen was gekomen, heeft zij van toen af aan nooit meer een sigaret gerookt. En ze is vele ponden in gewicht toegenomen en ze kunnen geen spoor van de kanker meer vinden. Wat is het? Het is geloof dat overwint. Waarom overwon het niet toen ik hier voor haar bad? Ze was gewoon aan het ronddrijven. Maar toen de dokter zei: "U hebt kanker en u zult gaan sterven", kwam zij tot zaken doen. Zo is het als u terzake komt. Waarom zo lang wachten? Waarom niet nu terzake komen? Plaats uw geloof in God. Wat als de vrouw haar geloof in mij had gehad? Het zou hebben gefaald omdat ik een mens ben. Maar toen zij haar geloof veranderde, niet in de Branham Tabernakel of in William Branham of in iemand anders, maar haar geloof plaatste in Jezus Christus, toen kreeg zij geloof. Zij steeg uit boven alle vrees en twijfels en God genas haar. En o, zij overwon. Geloof is de overwinning die overwint.

Uit de preek "geloof is onze overwinning"
(par.24) van William Branham gehouden op 4 Oktober 1958VORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

HOME      INDEX getuigenissen    TOP   

______________________________________________

Voor vragen of opmerkingen:

Peter van Oort

Peter van Oort