VORIGE PAGINA     |   INDEX GETUIGENISSEN  |    VOLGENDE PAGINA
getuigenissen

Inhoud van deze pagina:

78. meisje door God genezen van een
      blindedarmaandoening.
78 meisje met een blindedarmaandoening door God genezen:
(geloof is de vaste grond)


W Branham GETUIGENIS VAN W BRANHAM
Ze zou sterven voordat zij daar zou zijn. Er zijn misschien medische doktoren aanwezig, gewoonlijk zijn er dokters die komen luisteren naar de dienst. En haar zijde was opgezwollen en roodachtig, haar blindedarm had een breuk die elk ogenblik kon open springen.

Nu vrienden, het meisje keek mij aan en zei: "O broeder Branham, denkt u dat ik zal leven?" En ik zei: "Ik geloof het." Maar zij... Ik zei: "Geloof jij nu?"

Ze zei: "O ja, ik geloof. Zeker, het maakt mij niet uit wat mijn kerk zegt. Ik... ik geloof.
Georgie Carter werd genezen." Ze zei: "Ik zal ook genezen. Ik ben bang voor de operatie." Zie, iets dergelijks. Enkele van de buren hadden zich binnen verzameld.

Nu kijk, hier is wat ik tot u mensen over wil brengen. Het meisje dacht dat zij geloofde, net zoals velen van u die in de gebedsrij komen, zie. U denkt dat u gelooft, maar zij geloofde niet. Nu, velen van u hebben een vrouwenkwaal of misschien wat anders, misschien een maagzweer en u kunt nog wat tijd hebben. Maar dat meisje was een spoedgeval. Haar leven stond op het spel. Er moest iets gedaan worden.

Dus zei ik: "Zuster, ik bedoel niet uw gevoelens te kwetsen, maar u... u gelooft niet."

Nu, het is precies zoals de broeder hier zegt, als u uw hoofd omhoog hebt. Het doet er niet toe waar u in het gebouw bent... Ik zeg dit niet, vrienden, bedenk dat ik u dit vertel, alleen u ten goede. Ik ben het niet, maar God. Ik weet dat u uw hoofd omhoog hebt, ik voel het. Of u nu achter mij bent of waar u ook bent. Zoals gisteravond iemand met haar hoofd omhoog achter mij zat. Ik wist het de hele tijd. En dus, dat is tussen God en de enkeling, ziet u. Ik kan dat niet helpen. Zij... zij hinderen de mensen. Vele malen worden dingen gehinderd.

Dit meisje dan zei: "O, ik geloof, ik geloof, broeder Branham." Wel, zij dacht dat zij geloofde. Nu kijk, zij had hoop. Maar geloof is de vaste grond van dingen die men hoopt, het bewijs van zaken die men niet ziet. Ziet u wat ik bedoel?

Nu, ik zei: "Zuster, in een gewoon geval zou ik een beetje tijd kunnen hebben, u wat tijd laten. Misschien om geloof te nemen en ermee uit te gaan. Maar u moet er nu direct onmiddellijk aandacht aan schenken. Want ik zal eerlijk met u zijn. U zult het ziekenhuis niet levend zien." Nu, de ouders stelden het op die tijd niet erg op prijs. "Maar ik wil liever eerlijk met u zijn. Ik wil u vragen en u laten zien... liever gezegd, dat u geen geloof hebt."

Luister nu...?... elk woord ervan. Er hing in de kamer vanaf de kroonluchter een koord en aan het einde van dat koord hing een kleine armband. Het was een witte armband met kleine rode stenen erin, waar waarschijnlijk een kind mee gespeeld had in de kamer. Misschien hebben sommigen van u hun eigen baby's op die wijze tot rust gebracht, door iets dergelijks te laten schommelen, om mee te spelen, om hen te vermaken.

En ik zag die kleine armband hangen. Het was... Ik zei tegen de jongedame: "Hoe ver bent u weg van die armband?"

Ze zei: "Ongeveer vierenhalve meter."

Ik zei: "Nu u, alle volwassenen hier, jullie mensen allemaal, keert gewoon uw rug om... u bent vrij om te kiezen, u bent een menselijk wezen, u kunt... [Einde van de band] ... Ik doe dit niet om iemand te kwetsen. Ik moet gewoon tot dit meisje spreken, omdat zij nu de gedachte moet vatten."

En dat is de reden waarom ik vanavond met u op deze dingen inga. We hebben nog twee avonden en er moet iets gedaan worden. Ziet u? Nu, ik wil niet dat u weggaat en hierover iets verkeerds zegt, omdat u er misschien vr de oordeelstroon verantwoording voor af moet leggen.

En dus zei ik: "Er moet onmiddellijk iets gedaan worden." En ik zei: "Nu, jullie ouders, keer gewoon uw rug om." En sommige van de buren zaten daar bij haar. En zij keerden allen hun rug naar mij toe en draaiden hun stoelen om.

Ik zei tegen de jongedame: "Nu, je vertelt mij dat je geloof hebt om voor alle dingen te geloven?"

Ze zei: "Dat heb ik, meneer."

Ik zei: "Hoe lang is het geleden dat je gegeten hebt?" Ze zei: "Ongeveer drie dagen." Ze zei: "Ik kan zelfs geen water in mijn maag houden."

En u weet hoe het gaat met een blindedarm; en ook had ze koorts. En ik zei: "Nu, als je gelooft met je hele hart, bewijs mij dan nu dat je geloof hebt. Kijk nu rechtstreeks direct naar die armband" en het hing daar in het midden, "en je laat die armband in de rondte draaien in de kamer en dan stilhouden. En ik zal geloven dat je geloof hebt."

Ze zei: "O, broeder Branham, tjonge, waarom vraagt u mij zoiets?" Ik zei: "Ik wilde zien of je geloof had." Ik zei: "Jezus zei: 'Alle dingen zijn mogelijk als je gelooft.'"

Nu, dat is gewoon zuiver geloof, vrienden. Tovenaars gebruiken het vele malen om streken, enzovoort, uit te halen; ze laten glazen barsten en zo. Het zal geschieden als je gelooft. Maar ik probeer uw geloof te baseren... de gedachte over geloof, zodat u weet waar ik over spreek. En ik wil dat u nu stil zit, zodat u dit zult vatten, uzelf opwekken, zodat als ik er doorheen ben, u zult weten wat het allemaal is.

Toen zei ze: "Wel, broeder Branham, niemand zou dat kunnen doen. Ik zei: "O ja, iedereen kan het die gelooft."

En ze zei: "Wel, ik geloof niet dat iemand dat zou kunnen doen."

Ik zei: "Ik dacht dat je zei dat je geloofde voor alle dingen." Zie hoe zij daar precies werd gevangen. Ik zei: "Je zei dat je alle dingen geloofde. Ik wil dat je het bewijst."

En ze zei: "Ik geloof niet dat er iemand is die dat zou kunnen doen, dat is stoffelijk, ... broeder Branham." Ze zei: "Zou u het kunnen doen?"

Ik zei: "Ja mejuffrouw."

En ze zei: "Wel, zou ik het kunnen zien worden gedaan?"

Ik zei: "Als je het wenst."

En ze zei: "Ik wens het."

Toen zette ik er natuurlijk mijn gedachten op en liet haar erop letten en niet ik. Zoals vele malen in een samenkomst, zal ik elk scheel kind nemen dat er in de samenkomst is, u brengt het hier boven, zonder er zelfs voor te bidden en laat mij er alleen maar naar kijken, regelrecht in de ogen, op deze manier, en ik zal maken dat de ogen rechtuit kijken. Maar als ik mijn hoofd omdraai...

... gebruikte haar ter illustratie. Zij ging terug, zij dacht dat zij niet meer door de gebedsrij terug zou komen, daar het twee of drie dagen zou duren voordat zij terug was. Maar toen zij die keer kwam, zei ze: "Broeder Branham, u vertelde mij om in de gebedsrij terug te komen." Er zijn honderden mensen die zich overal opstellen, staande in de... heel vroeg in de morgen, die druipnat van buiten naar binnen komen. Ze komen opdat er voor hen gebeden zal worden. En toen God haar ogen daar genas, kwamen beide ogen recht en zij was normaal, en ging heen met blijdschap. Ziet u, dat is het verschil tussen uw geloof en het geloof van God.

Nu natuurlijk, toen ik mijn ogen op die armband vestigde, wat uzelf kunt als u niet twijfelt in uw hart, begon deze in het rond te bewegen. En toen bewoog hij heen en terug, in het rond, kruiselings en stopte.

Ze zei: "Broeder Branham, dat is spiritisme."

Ik zei: "Ik dacht wel dat je misschien iets dergelijks zou zeggen."

O, is het niet vreemd, dat mensen die belijden, dat zij God kennen, zo weinig over Hem weten. Is dat niet juist?

Ze zei: "Weet u, wij behoren tot de Church of Christ." Excuseer mij, ik bedoelde dat niet te zeggen. Excuseer mij, Church of Christ mensen, ik bedoelde dat niet te zeggen. In ieder geval zei ze: "Wij spreken waar de Bijbel spreekt en zwijgen waar de Bijbel zwijgt." U weet dat men die slagzin heeft. Ik heb dat een paar keer betwijfeld.

Ik zei: "In orde."

Ze zei: "Er is niet zoiets dat in de Bijbel getoond kan worden, of iets dergelijks."

Ik zei: "Ik... ik dacht al dat je dat zou zeggen."

Ik zei: "Zeker, dat staat in de Bijbel."

En ze zei: "Wel, ik heb nooit... ik geloof het niet."

"Goed", zei ik, "je gelooft het niet."

Ze zei: "Nee, laat u mij zien waar het in de Bijbel staat."

Ik zei: "Op zekere dag passeerde Jezus een boom. Hij wilde er enige vrucht aan vinden. Er was geen vrucht aan. Hij legde er een vloek op. En de boom begon te verwelken. En toen hij daar om twaalf uur in de middag langs kwam, was de boom verdord. Petrus merkte het op en zei hoe snel de boom verdord was. Hij zei: 'Als u in uw hart zou zeggen dat deze boom uitgerukt zou worden en in de zee geworpen en er niet aan twijfelen zou, zou hij u gehoorzaam zijn'." Zei Hij het?

Nu, ik zei dat Hij zei: "Als u tot deze berg zegt dat hij opgenomen wordt en niet twijfelt in uw hart, zal het weldra geschieden." Zei Hij het? Zeker zei Hij het.

Ik zei: "Ik ken uw ongelovige herder, die zijn ongeloof probeert te rechtvaardigen door te zeggen, dat het een berg van zonde was. Ik... ik ging zelf naar school. Hij knielde bij de Olijfberg. Het was de Olijfberg. Als u in uw hart zou zeggen, dat hij opgenomen moest worden en het niet zou betwijfelen." Ik zei: "Hoeveel meer geloof?"

En Hij zei: "Als u geloof had als een mosterdzaad."

Ik zei: "Als nu het geloof ter grootte van een mosterdzaad die berg zou verplaatsen, hoeveel kleiner geloof zou u moeten hebben om gewoon die armband te laten bewegen?" Ziet u wat ik bedoel? Nu, ik heb mij dikwijls afgevraagd waarom Hij mosterdzaad noemde. Ik... [Einde van de band -- Vert.]

Jezus kon niet veel machtige werken doen vanwege wat? Correct. Zie hoe weinig mensen weten over... hoe weinig mensen over geloof weten. Het is verbazingwekkend, vrienden, te ontdekken hoe weinig mensen erover weten. Zij praten er zoveel over en toch weten zij er zo weinig van.

En toen zei ze: "Wel, ach... bedoelt u mij dan te vertellen... welke rol speelt dat bij God?" Dat gedeelte daar.

Ik zei: "Nu kijk, er was een engel die neerkwam in de kamer en mij vertelde dat ik, ver, ver voordat ik geboren was, voorbestemd was om een gave van goddelijke genezing te hebben. En hij kwam en vertelde mij in de kamer op een avond dat God de gave gezonden had en het een gave van goddelijke genezing voor de mensen was. En als ik de mensen ertoe kon krijgen om mij te geloven, en oprecht zou zijn als ik bad, niets voor het gebed zou standhouden."

Ik zei: "Daarom, sprekend van aangezicht tot aangezicht met dit bovennatuurlijk wezen, geloof ik het met mijn hele hart." En als ik u ertoe kan krijgen om mij te geloven met uw hele hart, dat is het wat God beweegt. En dan bent u genezen. Uw geloof heeft u behouden. Ziet u wat ik bedoel? Uw geloof om te geloven heeft u behouden. Niet wat u opwerkte en dacht in uw verstand, maar wat u werkelijk weet, het bewijs van zaken die men niet ziet. Ziet u wat ik bedoel?

Toen zei het meisje: "Broeder Branham, ik weet echt dat er iets is boven wat ik ooit heb bereikt." Ze zei: "Ik zal het proberen met mijn hele hart, God, wees mij genadig.

Ze zei: "Laat mij geloven."

En ik pakte haar hand. Toen was er een trilling die voortkwam vanwege die gescheurde blindedarm. Ik bad er voor en het stopte onmiddellijk.

Ik zei: "God zegene u, zuster. Uw geloof heeft u nu behouden."

Uit de prediking "geloof is de vaste grond" gehouden in 1947 door William BranhamVORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

HOME      INDEX getuigenissen    TOP   

______________________________________________

Voor vragen of opmerkingen:

Peter van Oort

Peter van Oort