VORIGE PAGINA     |    VOLGENDE PAGINA

geluidsfragmenten

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (geluidsfragmenten met vertaling)
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 (geluidsfragmenten)
22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 (geluidsfragmenten)

William Branham                                                                                           De Geest openbaarde William Branham
                                                                                          verborgenheden uit het leven van mensen
                                                                                          die hij nooit in zijn leven gezien had
"My Commission" LA.CA SATURDAY 1951-0505 E-91
Satan, jij die deze mensen gebonden heb, er is voor hen gebeden. God's zegeningen zijn voor hen gevraagd. Jij bent een verliezer.

In de Naam van Jezus Christus sta daar op. Hier komt een verlamde dame uit haar stoel.. staat op. Kijk eens hier, komend van haar rolstoel, lopend zonder.. Prijst de Here. Hier staat een andere op. Een andere verlamde dame staat uit haar rolstoel op om God te prijzen. Laten we overal onze opheffen en God de eer geven. Dat is juist. Sta op daar! In de Naam van de Here Jezus, sta op uw voeten. Kleine jongen, strek je hand uit daar en wordt gezond. Rolstoelen worden verwijderd. Mensen werpen zich in de rolstoelen en hebben een geweldige.. Hallelujah! God zij geprezen!Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort


Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009