Zonder prijs wijn en melk  2-8-1959

 

Er is zoveel amusement in onze dag. Er is zoveel om mensen te verlokken tot wat wij "vermaak" zouden noemen, en het is voor alle mensen en voor alle leeftijden.

Daar zijn de verlokkingen voor de jonge mensen, de moderne dansen en de rock 'n' roll-fuiven en de muziek die men heeft die erbij hoort. En het is allemaal verlokkend, voor vertier.

Ik geef er niet om hoe goed het huis was waarin een kind werd opgevoed en hoe het onderwezen is om goed te doen; als dat kind de ervaring van de nieuwe geboorte niet aanvaard heeft, dan zal de rock 'n' roll-muziek zijn aandacht trekken zodra hij het hoort, omdat een vleselijke geest in hem is, door de natuur in hem geboren. En de kracht van de duivel is vandaag zo groot, dat het de geest van die kleine grijpt.

En hoeveel temeer zal het dat dan bij de ouderen doen, die de nieuwe geboorte geweigerd hebben! Want behalve als uw leven veranderd is en u bekeerd bent en u herboren bent in het koninkrijk van God, gaat uw natuur nog steeds uit naar de dingen van de wereld, ongeacht hoe religieus u bent. Tenzij dat in u veranderd is. U kunt aanbidden en godsdienstig zijn, maar dat zal nog steeds een soort aantrekkingskracht voor u hebben, omdat de oude mens der zonde met zijn verlangen nog niet dood in u is.

Maar laat eenmaal Christus de troon in uw hart nemen, dan storen die dingen hem niet meer; Hij is zoveel groter.