VORIGE PAGINA     |   INDEX GETUIGENISSEN  |    VOLGENDE PAGINA
getuigenissen

Inhoud van deze pagina:

101. Nieuwe ogen worden gevormd in de
        oogkassen van een man na een
        dienst van William Branham.


102. Man viel dood neer na lastering
101 Nieuwe ogen worden gevormd in de oogkassen van een man na een dienst van William Branham
(curing the incurable, door evangelist Jack Coe)

Jack CoeGETUIGENIS VAN JACK COE
Ik was in een opwekkingssamenkomst in San Antonio in dezelfde tijd dat broeder Branham daar was. Het was in1945, toen ik startte . Broeder Branham was net met de zijne begonnen en ik denk dat het zijn eerste was. Ik hoorde van broeder Branham in de stad en omdat ik geen middagdiensten had ging ik er heen om deze man te zien. Soms denken we dat wij de enigen zijn die iets hebben en als niemand het doet zoals wij, dan denken we dat zij niets hebben. Ze zeiden mij dat hij de ziekten onderscheidde en ik dacht: "een waarzegger! Dit is een ding van de duivel" Ik ging zitten in de samenkomst en hoorde hem ziekte na ziekte onderscheidden en zei de mensen dat ze genezen waren. Één man kwam daar op die geen oogballen had. Beiden waren kompleet verdwenen. De man ging naar de kerk van één van de predikers die in mijn samenkomsten samenwerkte. Broeder Branham bad voor hem en vertelde hem dat binnen drie dagen, oogballen zouden groeien.

Ik dacht: "Wel, iedereen zou hem dat kunnen zeggen." Ik dacht: "Ik ga zelf in de genezingsrij en zie of hij iets mij kan zeggen. Ik wist dat er niets verkeerds met mij was. Ik ging naar voren maar ik kwam de genezingsrij niet in. Toen hij de deur uit begon te gaan, strekte hij zich uit en nam mijn hand en boog zijn hoofd. Ik wist dat hij mij niet kende door iemand anders. Hij begon te bidden, toen keek hij op en zei: "Broeder u bent niet ziek, u bent alleen vermoeid. God heeft u geroepen om hetzelfde te doen als waarvoor Hij mij riep… om de zieken en aangevochtenen te bevrijden. U bent in een opwekkingssamenkomst en u twijfelde of dit van God was of niet. Ik wil u zeggen dat dit van God is en dat wij beiden strijden tegen dezelfde duivel. Ga terug en ga door met uw opwekking. Ik zal doorgaan met deze en wij zullen iets voor God doen" Toen ik dat huis verliet voelde ik dat ik op de wolken liep.

Ongeveer twee of drie dagen later besloot ik uit te vinden over deze man, dus ging ik hem opzoeken. Ik ging in de morgen naar zijn huis en hij kon nog steeds niet zien maar toen ik in zijn oogkassen keek… OOGBALLEN HADDEN ZICH GEVORMD IN DE OOGKASSEN! Tegen twaalf uur die nacht… Twee volmaakte normale ogen hadden zich bij die man gevormd. Hij was gewekt door de lichtstralen van zijn raam. Zijn gezichtvermogen was tot hem terug gekeerd… Precies zoals broeder Branham het gezegd had!

HOME              INDEX getuigenissen   
102 Man valt dood neer in massabijeenkomst na lastering
(door Billy Paul Branham)

Billy Paul Branham GETUIGENIS
De buitengewone en wonderlijke dingen waar ik getuige geweest ben gedurende de 14 jaar dat ik met hem optrok zou boekdelen vullen als ze ooit geschreven zouden worden. Ik zag nieuwe ogen geschapen worden en honderden schelen ogen hersteld worden, ledematen weer recht worden en mensen die in geen jaren meer gelopen hadden uit hun rolstoelen en draagbaren komen.
En er waren ook tijden dat oordeel uitgesproken werd. Ik zal nooit de gebeurtenis vergeten toen vader in een groot openluchtstadion sprak en een man opsprong tijdens de dienst en uitschreeuwde: "William Branham, door welke naam doe je deze dingen?"

En vader antwoordde: "In de Naam waar u maar weinig van af weet: de Here Jezus Christus."
Die man viel dood neer precies waar hij stond.

Natuurlijk was dat vader niet, het was de Heilige Geest die door hem heen werkte.


VORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

HOME      INDEX getuigenissen    TOP   

______________________________________________

Voor vragen of opmerkingen:

Peter van Oort

Peter van Oort