VORIGE PAGINA     |   INDEX GETUIGENISSEN  |    VOLGENDE PAGINA
getuigenissen

Inhoud van deze pagina:

106. Eddie Byskal, ooggetuigen van de
        genezingen en de gave van onder-
        scheiding van God en de vervulling
        van visioenen van William Branham


107. Epileptie door God genezen
106 Eddie Byskal ooggetuigen van de genezingen en de gave van onderscheiding in de bediening van William Branham
(getuigenis van Edward Byskal)

Eddie ByskalGETUIGENIS
Edward Byskal was een vriend van William Branham en een getuige van zijn bovennatuurlijke genezings- en profetische bediening. Als een prediker, nodigde Edward Byskal William Branham uit om te spreken in Dawson Creek en Port Alberni, British Columbia en was ooggetuige dat William Branham de identiteiten, ziekteproblemen en de verborgenheden van zijn vrienden en kennissen openbaarde met 100% nauwkeurigheid.

Als een vriend nodigde Edward Byskal William Branham uit om in British Columbia te jagen en ervoer zelfs meer bovennatuurlijke gebeurtenissen.

Op de leeftijd van 14 jaar werd Edward Byskal door zijn vader en stiefmoeder meegenomen naar één van William Branham's samenkomsten. Tijdens deze samenkomsten introduceerde Ern Baxter William Branham en zei dat de gave van genezing gegeven was door een bezoek van een engel. Spoedig na deze schokkende verklaring, zag hij een blind meisje zijn gezichtvermogen terug ontvangen wat het getuigenis van het bovennatuurlijke betuigde.

Edward Byskal had zijn positie als vice-president van Maynard's veiling in Toronto opgegeven om een zendeling te worden tot de inheemse indianen op Vancouver Island, Britisch Columbia. Het was gedurende deze tijd dat William Branham Port Alberti op Vancouver Island bezocht.

"Er was een jongen die Zuster Byskal en ik erg goed kenden, die vaak in onze samenkomsten kwam en zijn naam was Stephen Tate, een inheemse indiaanse jongen. Hij was 16, hij had zijn hele leven al epilepsie. Hij had zo zwaar epilepsie dat ze geen hoop hadden dat hij de 20 of 21 jaar zou passeren. En in een samenkomst, kwam hij niet in een genezingsrij. Hij had geen kaart. En broeder Branham terwijl hij gewoon sprak met de mensen…. En hij wees recht in de menigte en hij zei: "Er is een jongeman daar, hij heft een donkere schaduw boven zich, het is epilepsie." En hij bestrafte die geest. En ik zag hem in zijn dertig en hij heeft nooit meer een andere aanval gehad."

Tijdens de dienst "Show us the Father" in Dawson Creek, riep William Branham een vrouw uit het gehoor en zei:

"God zegt mij dat u op u hart heeft om voor iemand anders te bidden. Dat is een vriend die stervend is die kanker heeft. Ze wonen niet hier. Ze wonen in Fort Saint John. En de persoon is overshaduwd met een donkere schaduw. Die persoon is een zondaar, stervend aan kanker. ZO SPREEKT DE HERE. Zijn deze dingen waar? Hef uw hand omhoog. Nu, is er een schaduw van twijfel in uw gedachte? Is Hij Jezus Christus? Is God onder Zijn volk? Gelooft u dat zuster? Neem dezelfde zakdoek met u, leg het op de persoon en twijfel niet. Jezus Christus zal hem gezond maken."

Na de samenkomsten in Dawson Creek, terwijl Edward Byskal en William Branham naar het noorden reden om Bud Southwick te ontmoeten, gingen ze door Fort Saint John heen. Volgens Edward Byskal had hij William Branham niet van te voren gezegd welke richting ze zouden reizen nadat ze Dawson Creek hadden verlaten. Het volgende getuigenis werd door Edward Byskal verteld wat er gebeurde toen zij de stad van Fort Saint John naderden:

"Broeder Branham zei: 'Er was een vrouw die in de genezingsrij kwam, bidden voor een man die stervend was aan kanker in Fort St. John."

"Oh," Ik zei, "Broeder Branham, die vrouw was een zeer geoede vriend van mijn moeder en vader, ik ken haar sinds ik een kleine jongen was. Haar naam is zuster Klunk."

En broeder Branham ging gewoon verder, terwijl we reden. Hij zei: "De man is in dat huis." En hij wees naar de grote witte boerderij die voor mij bekend was, ik had het vele, vele keren gezien. …En broeder Southwick zei: "Wel, dat is juist. Ik ken die man. Zijn naam is Ed Thomas. Ik ken hem sinds ik een kleine jongen was. En" hij zei: "Ik weet ook dat hij stervend is met kanker."


HOME              INDEX getuigenissen   
107 Epileptie door God genezen

getuigenis van Bud Soutwick, hoe zijn broer door God bevrijd werd van epileptische aanvallen nadat hij het Woord van God door William Branham gehoorzaamde

Bud Soutwick Bud Southwick's broeder was een jonge man met een klein gezin die regelmatig zware epileptische aanvallen had. Bud noemde dit aan William Branham en zei: "Oh als ik slechts mijn broer bij je kan krijgen."

Terwijl hij paard reed door de bossen, kwam William Branham plotseling naar Bud toe rijden en zei: "Bud, zul je mij op mijn woord nemen?"

Bud riep: "Met alles wat je zegt."

William Branham antwoordde: "Ik heb een ZO SPREEKT DE HERE voor jou. Ga je broeder uit Fort Saint way halen, breng hem hier op de grote weg. De volgende keer dat hij in een epileptische aanval komt, trek zijn shirt van zijn rug. Ik geef u iets te doen. Gooi het in het vuur en zeg: "Dit doe ik in de Naam van Jezus Christus."

Bud ging heen en vertelde zijn schoonzus wat broeder Branham gezegd had en de volgende keer dat hij een epileptische aanval kreeg trok zijn vrouw zijn shirt uit, gooide het in het vuur en zei: "Dit doe ik in de Naam van Jezus Christus." Bud's broer was onmiddellijk en volledig verlost van epilepsie.

Echter jaren later, toen Bud's broer veel ouder was, overtuigden een paar vrienden van hem om met hun te drinken. Toen hij zijn eerste slok alcohol nam, keerde de demon van epilepsie weer terug en plaagde hem de rest van zijn leven.


VORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

HOME      INDEX getuigenissen    TOP   

______________________________________________

Voor vragen of opmerkingen:

Peter van Oort

Peter van Oort