WIE WAS WILLIAM BRANHAM?  |   INDEX 110 GETUIGENISSEN  |   HOME
Geheimzinnige Wolk verschijnt in 1963

Mysterieuze Wolk 1963 Op 28 februari 1963, juist voor zonsondergang, sprak de Here tot broeder Branham vanuit deze wolk, juist zoals God het hem tevoren bekend gemaakt had in een visioen op 22 december 1962. De foto herinnert ons aan de hemelvaart van Christus, die in een wolk werd opgenomen (Hand. 1:9) en op dezelfde wijze zal terugkomen.

De uitgave van "Science Magazine" van 19 april 1963 publiceerde een artikel over dit fenomeen en drukte ook de foto op zijn voorpagina af. Volgens het grootste weekblad ter wereld "Life Magazine" dat de foto van deze wolk met een verslag uitgaf op 17 mei 1963 kon het fenomeen van deze geheimzinnige wolk niet verklaard worden door natuurkundigen. De wolk, die aan een blauwe hemel verscheen, hing op zo'n grote hoogte, waar geen vocht bestaat om een wolk te vormen.     Meer______________________________________________
Voor vragen of opmerkingen:

Peter van Oort

Peter van Oort